parat3-42

Medlem og tillitsvalgt i Parat

Sommeren står for døra, og hovedoppgjøret går sin gang. Som alltid går de fleste forhandlingene stille for seg, og få andre enn de som omfattes, hører om dem. Samtidig er det andre oppgjør som får mer oppmerksomhet ved at de ender i konflikt. Sist ut (i skrivende stund) var Parats medlemmer i flycatering og hotell- og restaurantbransjen i streik. Kjernen i konflikten var kravet om lokale forhandlinger.

Heldigvis løste streiken seg, og vi vant fram med vårt krav, men først etter flere uker. Mange mener streik er et utdatert verktøy for å løse konflikter i et moderne arbeidsliv. På den annen side, hva er alternativet? De ansatte i hotell og restaurant er blant de lavest lønnede i norsk arbeidsliv. Hadde de ikke stått sammen, ville de ikke fått gjennomslag for sine krav og ville fortsatt uten rett til å forhandle om en rettferdig fordeling av verdiskapingen. Kanskje vitner den lange streiken også om at en del arbeidsgivere ikke nødvendigvis er interessert i å dele mer av verdiene som skapes utover hva som er høyst nødvendig.

Verdien av et organisert arbeidsliv ses sjelden når alt fungerer. For de aller fleste av oss er arbeidsdagen og relasjonen til arbeidsgiver problemfri. Ofte tenker vi ikke over hva dette kommer av, kanskje er det kulturelt, men det er lett å ta det vi har for gitt. Samtidig velger jeg å tro at kultur og tradisjon i seg selv ikke er forklaring nok. Det lov- og avtaleverket vi har utviklet i samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverne og arbeidstakerne i norsk arbeidsliv gjennom de siste 100 år, mener jeg fungerer som et unikt kart for samarbeid og omstilling. Dette kartet er også den beste forutsetningen for å klare oss i de utfordringene samfunnet og arbeidslivet står overfor i tiden framover.

Hensikten bak å organisere seg i en fagforening bør ikke være å kunne gå til konflikt. Hensikten bør imidlertid være å bidra til en balansering av forhandlingsstyrke, slik at konflikt blir et verktøy man kun benytter når det er høyst nødvendig. Bare da kan vi høste verdien av et organisert arbeidsliv, og bare da kan vi ivareta vårt ansvar som part i arbeidslivet, og da som med-part og ikke mot-part.

For å kunne opprettholde og videreutvikle vår rolle som aktør i arbeidslivet trenger vi godt skolerte og engasjerte tillitsvalgte. Parats ressurser er i stor grad knyttet opp mot akkurat dette. Kurs- og opplæringstilbudet for tillitsvalgte er omfattende og grundig. Organisasjonen prioriterer dette, framfor et omfattende og bredt tilbud rettet direkte mot medlemmene. Parat mener våre medlemmer har størst nytte av gode tillitsvalgte, og at det organiserte arbeidsliv får økt verdi når tillitsvalgte og fagforening har kunnskap og erfaring til å ivareta medlemmenes interesser i det daglige – på arbeidsplassen.

For å kunne ivareta medlemmene og videreutvikle arbeidslivet trenger vi flere engasjerte tillitsvalgte, og flere tillitsvalgte som kan være der ute hvor medlemmer og potensielle medlemmer er til daglig. Har du lyst til å bidra og lyst til å få opplæring slik at du kan være med å ivareta det organiserte arbeidslivet, oppfordrer jeg deg til å bli tillitsvalgt. Det er både lærerikt, nyttig og givende.

God sommer!

parat3-41

 

 

 

 

Vegard Einan
Nestleder i Parat

Share Button