Untitled-25

Luftfartstilsynet endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten er i strid med EUs regelverk. Etter at ESA konkluderte med at Luftfartstilsynet bryter EUs regelverk, er nå ny forskrift sendt ut på høring.

Siden 2012 har Parat lagt press på norske og europeiske myndigheter. Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier endringen som nå kommer, er en direkte følge av dette arbeidet.
– Etter at vi mottok en skriftlig bekreftelse fra Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet med innrømmelser om at det ikke utføres bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland, ble det bevegelse i saken, sier Førde.

Han sier Parat også henvendte seg til kontakter i EU-parlamentet, noe som førte til at EU-kommisjonen kontaktet EFTA for å få svar fra norske myndigheter om deres praksis vedrørende bakgrunnssjekk.

Share Button