Parat_3_13_Highs1-204x300

Lei av parkeringsbøter

Cowboyvirksomhet er det jeg vil kalle disse parkeringsselskapene som bøtelegger meg over en lav sko der jeg ferdes med bil som må parkeres. Flere ganger er det med tungt hjerte at jeg har betalt gebyret, bare for at jeg ikke skal havne i trøbbel. Er det Katrine Andresen Roald Advokat Andreas Moen Advokat Renate Messel Hegre Forhandler Bjørn Are Sæther Rådgiver Thore Eithun Helland Advokat Lene Liknes Hansen Advokat 2017 – 39 noe jeg kan gjøre for å få en slutt på dette? Kan jeg klage et sted dersom jeg mener at parkometervakten har gjort feil?

Svein Gunnar

Svar:
Jeg kan berolige deg med at 1. januar i år tok en ny parkeringsforskrift til å gjelde. Reglene vil som hovedregel gjelde for alle som tilbyr vilkårsparkering. Det vil si parkering mot avgift, tidsbegrensning eller andre vilkår. Slik blir parkering mer brukervennlig, reglene blir like for alle selskaper, og det blir ført aktiv kontroll. Nå må parkeringsselskapet og parkeringsområdene registreres, og statlige myndigheter vil føre tilsyn. Jeg kan også opplyse om at det er opprettet en ny parkeringsklagenemnd. Dersom klagen din blir avslått av parkeringsselskapet, kan du sende den til nemnda, som er et selvstendig og uavhengig klageorgan. Adressen er pklagenemnda.no.

Thore

Share Button