34

Laveste ledighet på ti år i USA

Maitallene viser at arbeidsledigheten i USA har falt til sitt laveste nivå på ti år og er nå på 4,3 prosent. Det amerikanske jobbmarkedet ble tilført 138 000 stillinger i mai, noe som bidro til å senke ledigheten fra 4,4 prosent til 4,3 prosent, det laveste nivået på ti år.

Statistikken viser at den svake utviklingen i første kvartal nå er tilbakelagt og at økonomien tar seg ytterligere opp. Den årlige lønnsveksten er nå på 2,5 prosent. Den gjennomsnittlige timelønnen er på 26,19 dollar, som tilsvarer ca. 220 kroner. @NTB

Share Button