renate

Kompensasjon for reisetid

Jeg er nettopp tilsatt i en stilling i Helse Sør-Øst som vil innebære noe reisevirksomhet. Stort sett vil denne reisevirksomheten foregå i arbeidstiden, men det kan også forekomme at jeg må reise veldig tidlig om morgenen eller dagen før for å rekke frem i tide. Det jeg lurer på i den forbindelse, er om jeg har rett til noen form for kompensasjon for reisetiden som går utover min ordinære arbeidstid?

Ida

Svar:
Bestemmelser som gjelder kompensasjon for reisetid i tilknytning til ordinært arbeid, er regulert i overenskomsten som er avtalt med arbeidsgiver. For reisetid utenom ordinær arbeidstid på hverdager regnes eksempelvis hver time som en 0,5 time fra og med 2. time. Den første reisetimen regnes ikke som arbeidstid. Dersom det gjelder reisetid på frilørdager, sønog helgedager, regnes hver time som en 0,5 time fra og med første time. Kompensasjonen gis som fritid dersom arbeidstaker ønsker det og tjenesten tillater det, hvis ikke skal den utbetales. Kvelds- og nattillegg og lørdagseller søndagstillegg utbetales ikke for beregnet reisetid i dette tilfellet.

Renate

Share Button