21

Kjønnsbalanse i ledelse

Debatten om hvordan få til kjønnsbalanse i næringslivet er aktuell, og mange mener mye om hvorfor vi bør ha kjønnsbalanse og hvorfor vi ikke har det. I boken «Kjønnsbalanse i ledelse» tar forfatteren for seg hva som er forskjellen på kjønnsmangfold og kjønnsbalanse, og hvordan kvinner og menn er like og ulike som ledere. Boken bør kunne gi et faglig grunnlag for å ta stilling i den politisk ladete debatten.
Cappelen Damm

Share Button