Parat_20171121-54

Interessetvist og arbeidskamp

Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett. Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale. Historien og rettspraksis blir beskrevet på en grundig måte, som bør kunne gi leseren gjenkjennelighet og innsikt. Kilde: Gyldendal

Share Button