parat2-16-12

Innføring i arbeidsrett

Arbeidsrett er et rettsområde som berører de fleste i et moderne samfunn, og boken gir en praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet mellom partene i et arbeidsforhold – arbeidsgiver og arbeidstaker.
Den behandler forholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker, men går i liten grad inn på de tariffrettslige sidene. Noen av de emnene som tas opp, er hvordan arbeidsavtaler inngås, reglene om fast og midlertidig tilsetting, rett og plikt i arbeidsforhold og arbeidsgivers styringsrett.
Forlag: Universitetsforlaget

Share Button