16

Høyre vil vurdere å la eldre jobbe lenger

Høyres landsmøte mener den øvre aldersgrensen i arbeidslivet bør vurderes hevet. Aldersgrensen ble i 2015 hevet fra 70 til 72 år. Nå vil regjeringspartiet se på om eldre bør kunne fortsette enda lenger i jobben. Landsmøtet avviste imidlertid et mer bastant forslag om å gå inn for en aldersgrense på 75 år. Et regjeringsoppnevnt utvalg, som leverte sin rapport i desember, mener flere eldre må stå lenger i jobb enn i dag. Utvalget var imidlertid delt i spørsmålet om aldersgrensen bør heves ytterligere. @NTB

Share Button