parat-2016-1

Forbud mot hijab møter motstand

To ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger anmelder sykehjemmet for diskriminering etter at styret ved sykehjemmet fattet vedtak om å forby bruk av hijab. Saken er også klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø (H) tar avstand fra forbudet. @NTB

Share Button