Parat_20171121-41

Flere jobber med kommunikasjon i norske kommuner

Antall kommunikasjonsarbeidere i de største norske kommunene i Norge økte fra 144,3 årsverk i 2014 til 199,3 i 2017, ifølge Medier24.

Tallet gjelder for Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Den største økningen har skjedd i Oslo. Her er 152 årsverk knyttet til kommunikasjon. I tillegg opplyser Oslo kommune at de har brukt 189,2 millioner kroner de siste tre årene på ekstern kommunikasjon. @NTB

Share Button