Parat_20171121-49

Færre får jobb i politiet

Bare 40 av 647 uteksaminerte elever fra Politihøgskolen i Oslo i sommer har fått fast jobb i politiet innen utgangen av september. Det tilsvarer 11,9 prosent av elevene som besto den tre år lange utdannelsen og ble uteksaminert i år.

Tar man med midlertidige stillinger og vikariater er situasjonen noe bedre, men fortsatt er det bare drøyt halvparten av de uteksaminerte studentene, 51,9 prosent (336 personer), som har stilling i politiet per 30. september i år, viser politiets egne tall. @NTB

Share Button