Parat_20171121-43

En av tre vil jobbe lenger

Stadig flere ønsker å jobbe til de er minst 70 år. Samtidig mener halvparten av de yrkesaktive at arbeidstakere over 50 år er lite attraktive viser Seniorpolitisk barometer.

– Det er positivt at mange ønsker å jobbe lenge, men det er nødvendig med flere grep for å få folk til å jobbe lenge nok til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Ett års forlenget yrkesaktivitet vil gi opp mot 40 milliarder kroner i økt verdiskapning, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk. @NTB

Share Button