DNV GL

Det Norske Veritas (DNV) ble opprettet i 1864 som en forening hvor gjensidige sjøforsikringsforeninger var medlemmer, for å drive felles skipsklassifikasjon. DNV fusjonerte med Germanischer Lloyd og ble til DNV GL i 2013. Selskapet er verdens største skipsklassifikasjonsselskap målt i markedsandeler og i antall ansatte.

Selskapet driver også omfattende virksomhet innen sertifisering, testing, rådgivning og forskning rettet mot andre industrier enn den maritime sektoren.

Selskapet ufører også en rekke oppgaver på vegne av offentlige myndigheter. Selskapet omsatte i 2015 for over 23 milliarder kroner og hadde nær 15 000 ansatte, fordelt på mer enn 100 land.

Kilde: dnvgl.no

2

 

 

 

 

 

 

 

1. DNV GLs direktør for offshoreklasse, Ernst A. Meyer, sier det i tidligere tider var vanlig at det gikk noen fingre her på boredekket, men nå er det meste automatisert og denne typen skader er fortid. Foto: Vetle Daler

3

 

 

 

 

 

2. Eirik Edland Pedersen sier DNV GL selger kunnskap og tillit, ikke fysiske varer. Foto: Vetle Daler

4

 

 

 

 

 

3. Ernst A. Meyer i kontrollrommet på boreriggen COSL Pioneer. Foto: Vetle Daler

Share Button