Category Archives: Parat internasjonalt

Parat_20171121-100

Utsendte arbeidstakeres rettigheter

EU innfører lik lønn for likt arbeid på samme sted, og korter ned på den perioden utsendte arbeidstakere i EU-land må arbeide før de har krav på lokale arbeidsvilkår i vertslandet.

Arbeidsministerne i EUs medlemsland er enige om å endre Utsendingsdirektivet fra 1996. Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, og en del av den norske arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Parat_20171121-104

Barnearbeid

En ny ILO-rapport viser at nesten 152 millioner barn, hvert tiende barn i verden, var offer for barnearbeid i 2016.

I perioden 2000 til 2016 sank antallet barnearbeidere med 94 millioner, men tempoet på reduksjonen av barnearbeid må kraftig opp hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål på dette området, konkluderer ILO-rapporten om barnearbeid. Kilde: FN

Parat_20171121-101

Foreldrepermisjon er bra for økonomien

De nordiske landene står i fellesskap bak en paneldebatt om foreldrepermisjon. Foreldrepermisjon er ikke bare en rettighet, men økonomisk vekst er avhengig av optimal bruk av arbeidskraft.

Et rimelig omsorgstilbud for barn og betalt foreldrepermisjon gjør det mulig for begge foreldre å komme seg tilbake i arbeid. Den norske utenriksministeren sier likestilling spiller en viktig rolle i den økonomiske utviklingen i Norge. Kilde: FN

Parat_20171121-102

1 av 10 arbeidstakere fanget i fattigdom

«Ei lønn å leve av» er et kjent slagord. For mange europeere er dette fremdeles noe å strebe etter. En fersk rapport fra EUs utredningsbyrå Eurofound roper varsko.

Gruppen som ikke får tilstrekkelig inntekt gjennom sin jobbing kalles «arbeidende fattige », og stadig flere yrkesaktive i EU opplever at de synker ned i fattigdom. Rapporten viser at dette er et betydelig problem som må tas tak i av myndigheter og partene i arbeidslivet. Kilde: arbeidslivet.no

Parat_20171121-103

EU-dugnad mot arbeidslivskriminalitet

Statsminister Erna Solberg vil ha et felleseuropeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dette for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere

Diskusjonen om arbeidslivspolitikk går høyt i EU-systemet, ikke minst om utstasjoneringsdirektivet. Direktivet omfatter mer enn to millioner arbeidstakere som midlertidig sendes ut av hjemlandet for å utføre tjenester, og gjelder også Norge. @NTB

5

Norsk agurk- og miljøprosjekt i ørkenen

Norske myndigheter ser et stort potensial for norskstøttet teknologi som gjør ørkenen grønn og fruktbar.

Sahara Forest Project (SFP) benytter solcellepaneler som gir energi til et anlegg der saltvann blir til ferskvann, med grønnsaker i fuktige, kjølige drivhus, midt i en tørr, brennende varm ørken. Nå starter driften for fullt, med Sahara Forest Projects daglige produksjon av 10 000 liter ferskvann, flere avlinger i året og estimert produksjon av 130 tonn grønnsaker i året. Et pilotprosjekt i Qatar har vist at SFP-konseptet fungerer. @NTB

4

Protester mot arbeidslivsreformer i Frankrike

Fransk fagbevegelse protesterer mot Emmanuel Macrons arbeidslivsreformer. Macron mener det er nødvendig å gi arbeidsgiverne friere hender med både ansettelser og oppsigelser. Presidenten ønsker at flere arbeidsavtaler skal forhandles frem lokalt, ikke av de sentrale arbeidsgiver- og fagorganisasjonene.

Det er CGT, landets største fagorganisasjon, som står i spissen for protestene. Macrons forslag til arbeidslivsreformer er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen i løpet av de neste månedene. @NTB

3

Lavere ledighet i Storbritannia

Arbeidsledigheten i Storbritannia er nå på sitt laveste nivå på 42 år, men lønnsnivået vokser langt mindre enn inflasjonen. Ledigheten i juli var på 4,3 prosent, det laveste nivået siden 1975, viser tall fra det britiske statistiske sentralbyrået (ONS).

32,1 millioner mennesker er registrert som arbeidstakere i Storbritannia, en økning på 181 000 personer gjennom mai, juni og juli. Dermed har det britiske jobbmarkedet rekordmange arbeidere. Arbeidsledigheten var ved utgangen av juli ned med 175 000 personer til 1,46 millioner ledige. @NTB

2

Kvinnelige journalister i BBC krever likelønn

Flere av BBCs mest kjente kvinnelige journalister krever likelønn øyeblikkelig etter at den britiske kringkasteren ble tvunget til å offentliggjøre mannlige lønninger. Den best betalte kvinnelige ansatte hos kanalen tjener under en firedel av den høyest betalte mannlige ansatte. Det påpekes videre at Storbritannia har hatt en lov om likelønn siden 1970.

Den britiske statsministeren Theresa May har kritisert ujevnhetene i BBC-lønningene og sier forskjellene i lønnen «vanskelig lar seg rettferdiggjøre». @NTB

1

Ansatte vant over Ryanair i EU-domstolen

EUs domstol slår fast at Ryanair ikke kan kreve at liberale irske arbeidslover gjelder for kabinansatte som har base i Belgia. I likhet med saken som ble ført av Parat i Norge, har selskapet tapt kampen om hvilke lover de ansatte er omfattet av.

Det irske flyselskapets påstand var at deres Belgia-baserte kabinansatte bør være omfattet av arbeidslovgivningen i Irland, ettersom dette er en del av deres arbeidskontrakter, skriver Reuters. Dommen får betydning for Ryanair-ansatte i andre EU-land. @NTB