parat-2016-1

BYGGER UT

Så langt i år har Parat fått mange nye medlemmer i byggevarebransjen og det er særlig i Vestfold, Telemark og på Sørlandet at medlemstallet i bransjen øker. Bransjen er også i vekst og er landets tredje største handelsnæring.

Av: Vetle Daler

Marianne Hårtveit jobber på Parats Kristiansand-kontor og gir hovedæren for medlemsveksten i byggevarebransjen til hovedtillitsvalgt Mona Steffensen.
– Vi har konsentrert oss om to kjeder – Carlsen Fritzøe og Monter Optimera.
Det er først og fremst tillitsvalgte som gjør vervejobben, mens vi er med som rådgivere, sier Hårtveit.

Verver i superklassen
Steffensen har ifølge Hårtveit nærmest alene som tillitsvalgt bygget opp hele medlemsmassen i Carlsen-Fritzøe.
– Hun skal ha hovedæren for veksten og er en superverver, sier Hårtveit, som sier det er mange uorganiserte i denne bransjen.

Jeg har et veldig godt forhold til ledelsen i dag, og de ser fordelen med å forholde seg til de organiserte som en gruppe, istedenfor å forholde seg til en og en.

Mona Steffensen, hovedtillitsvalgt i Carlsen Fritzøe

Hårtveit sier byggevarebransjen er en utfordrende bransje med stor konkurranse.
– Det gjør vervejobben enklere at de verken har tariffavtaler eller kollektive lønnsforhandlinger. Det er mange rettigheter de ikke har i dag som de får ved å være medlem, dermed er det desto større behov for å være organisert i en arbeidstakerorganisasjon, sier Parat-rådgiveren.

parat-2016-2

 

 

 

 

 

 

 

Møtt med motstand
Mona Steffensen er hovedtillitsvalgt i Carlsen Fritzøe, hvor hun har jobbet siden 2008. Da hun tok rollen som tillitsvalgt og begynte å bygge opp klubben ved Carlsen Fritzøe i Sørlandsparken ved Kristiansand, møtte hun motstand – både fra ledelsen og de ansatte
– I begynnelsen var ledelsen skeptisk, men etter hvert har de begynt å se nytten av å ha en forening. Jeg har et veldig godt forhold til ledelsen i dag, og de ser fordelen med å forholde seg til de organiserte som en gruppe, istedenfor å forholde seg til en og en, sier Steffensen.

De ansatte har ifølge Steffensen også fått øynene opp for organisering, selv om det satt langt inne for mange.
– Nå kommer de yngre også, og det er bra. De var vanskelige å få med, fordi de ikke så vitsen med AFP, for eksempel. Men også der har det skjedd en endring, sier hun, som tidligere har vært med på en tilsvarende prosess i byggevarekjeden Monter-Optimera.

Gode hjelpere
Carlsen Fritzøe er en byggevarekjede i vekst. For tiden har kjeden 19 avdelinger, og det kommer stadig nye butikker til. Steffensens mål er at så mange som mulig av de ansatte i kjeden skal bli Parat-medlemmer.
– Det første målet er å etablere et styre, for jeg føler meg litt aleine om å gjøre denne jobben, og jeg håper å komme i mål med etableringen av et styre i klubben før nyttår, sier hun. Med seg på laget har Steffensen blant andre Linn Arntzen, som er tillitsvalgt ved Carlsen Fritzøe i Sandefjord, og hun er glad for bistanden hun har fått fra Parat i prosessen så langt.
– Marianne Hårtveit har gjort en kjempejobb, jeg har også fått god hjelp fra Unn Kristin Johnsen på Tønsbergkontoret, sier Steffensen.

Verdensmester i oppussing

parat-2016-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordmenn er verdensmestere i oppussing. Dette merkes i byggevarebransjen, som i fjor omsatte for 42,6 milliarder kroner. Kun dagligvare, kiosk og bensinbransjen hadde høyere omsetning innen handel. Byggevarehandelen er nå landets tredje største handelsnæring.

– Omsetningen de fire siste månedene er 4,2 prosent høyere enn samme periode i fjor. Det er store geografiske forskjeller og spennet er fra 11 prosent vekst i Oslo til en nedgang på 6 prosent i Rogaland, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Virke-direktøren spår fortsatt god vekst for bransjen på nasjonalt nivå. Samtidig tror han nye konsepter som kombinerer nett, fysisk butikk og tjenestesalg kommer til å utfordre dagens forretningsmodeller.

Kilde: virke.no

Share Button