Arbeidsplassen

rat4

Dyrekjær skadedyrbekjemper

Hjemme har han en blind katt med diabetes. På jobben tar han livet av småkryp. Møt skadedyrbekjemper og Parat-medlem Jan ...
Read More
Parat_20171121-84

Skjebneuker for AFP i privat sektor

Den nye AFP-ordningen i privat sektor er oppe til eksamen. Før jul vil en styringsgruppe fra NHO og LO levere ...
Read More
9

Største endring på 20 år Tøffere krav til personvern

Strengere krav, nye arbeidsoppgaver, mer omfattende regelverk, bedre dokumentasjon, nye rettigheter. Det er en lang liste over endringer i personvernlovgivningen ...
Read More
4

Sliten – men ikke slått ut

Vi har for mye å gjøre, vi tenker stadig mer på jobben også i fritiden, og vi svarer stadig oftere ...
Read More
1

Lovendring åpner for kveldsarbeid Fleksibiliteten vant

Med arbeidsmiljøloven i hånd kan du nå avtale med arbeidsgiver å jobbe på kvelden, hvis du ønsker det selv. Det ...
Read More
67

Små endringer i antall midlertidig ansatte

Til tross for store protester fra fagbevegelsen ble reglene i arbeidsmiljøloven endret, og det ble åpnet for midlertidige ansettelser på ...
Read More

Nidaros Domkirke

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan under Kulturdepartementet med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at ...
Read More
36

Jobben som aldri blir ferdig

Parat-bladet har møtt noen av Parats medlemmer ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Ombygging og restaurering av nasjonalhelligdommen Nidarosdomen har pågått helt ...
Read More
7

VEFF som et samlingspunkt

Veritas funksjonærforening (VEFF) er den største fagforeningen i DNV GL og er en del av Parat. Foreningen ledes av Nina ...
Read More