Arbeidsliv

1

Arbeidsforhold i okkupert område

I juni har den palestinske Vestbredden vært okkupert av Israel i 50 år. Okkupasjonen har ført til vanskelige arbeidsforhold for ...
Read More
1

Tusenvis faller ut av arbeidsmarkedet

Debatten om ledighet er i endring. Nå handler den stadig mer om dem som melder seg ut av arbeidsmarkedet. Det ...
Read More

Radikale endringer

Kommunikasjonsrådgiver og skribent Hans-Petter Nygård-Hansen mener mediebransjen slik vi kjenner den i dag, vil være fundamentalt endret i løpet av ...
Read More
1

En mediebransje i endring

Parats underorganisasjon, Parat Media, organiserer ansatte i mediebransjen – en bransje som er i stor endring. May Thingelstad og Janne ...
Read More
100

Parat-lederen etterlyser penger til etterutdanning

Regjeringen satser tungt på å gi hele Norge et kompetanseløft. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier det samtidig er på tide å ...
Read More
72

Partiprogrammene om arbeid og velferd i valgkampen

Ny arbeidsmiljøvernlov, forbud mot vikarbyråer, midlertidige ansettelser og passiviserende stønader. Det er ikke vanskelig å lese tradisjonelle politiske forskjeller ut ...
Read More

5 på kurs

Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, deltok tidligere i år på fordypningskurset i presentasjonsteknikk og kommunikasjon. Her fikk hun anledning til ...
Read More
74

Parats kurstilbud

Grunnopplæringen av tillitsvalgte i Parat består av tre trinn. I tillegg kan tillitsvalgte delta på fordypningskurs innenfor ulike emner og ...
Read More
62

Arbeidsgiver har bevisbyrden

Arbeidsgiver har ifølge leder for Parats juridiske avdeling, advokat Anders Lindstrøm, bevisbyrden både for at oppsigelsen bygger på riktig faktisk ...
Read More