Aktuelle bøker

Parat_20171121-54

Interessetvist og arbeidskamp

Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett. Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, ...
Read More
Parat_20171121-55

Permittering, nedbemanning og sluttpakker

Dette er en håndbok i omstillinger og endringsoppsigelser. Forfatteren går igjennom permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister ...
Read More
Parat_20171121-56

Klima, uår og kriser i Norge

Boken gir en utførlig fremstilling av klimaendringer og uværsperioder i Norge gjennom de siste 1000 år, og ser på hvordan ...
Read More
23

Norsk politikk

Boken forsøker å gi grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygget opp, og hvordan det fungerer. Den ...
Read More
22

I medienes søkelys

Eksponering, stress og mestring Boken kan være aktuell for organisasjoner og enkeltpersoner som risikerer å bli hengt ut i mediene. For ...
Read More
21

Kjønnsbalanse i ledelse

Debatten om hvordan få til kjønnsbalanse i næringslivet er aktuell, og mange mener mye om hvorfor vi bør ha kjønnsbalanse ...
Read More
19

Arbeid og psykisk helse

Psykiske plager koster mye. For mye. Angst og depresjon er de viktigste årsakene til arbeidsfravær i Norge. Sykefravær og trygdeutgifter ...
Read More
18

Tjenestedemokratiet

Velferdsstaten som arena for deltakelse Innbyggerne kan påvirke politikken ikke bare på inntakssiden, gjennom for eksempel valg og politiske partier, de ...
Read More
17

Valgets kval

Om å velge ikke å velge Forfatteren belyser utfordringene fremtidens datadrevne beslutningsregime gir og redegjør for hvordan personifiserte standardvalg må brukes ...
Read More