parat3-21

Moderne munnkurv

Konsekvensene for ansatte som bruker ytringsfriheten, kan være alvorlig og kanskje særlig i de tilfeller der ytringene kolliderer med arbeidsgivernes krav om lojalitet.

Forfatterne har dybdeintervjuet ansatte som har kommet med upopulære ytringer, og mener de viser hvordan ytringsfriheten framstår i praksis. Hvordan ble ytrerne møtt, hva var reaksjonen fra kolleger og ledelsen, og hvordan utviklet arbeidsforholdet seg?
Forlag: Gyldendal

Share Button